“වඩා හයියෙන් කෑගහන අයගේ හඬට යට නොවිය යුතුයි” – My comments to Yukthiya on trade liberalisation

Sinhala language current affairs website, යුක්තිය (‘Yukthiya’) asked for my thoughts on trade liberalisation, particularly in the current context of the ETCA. Here’s what I said:

ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ ප‍්‍රධාන ආර්ථික විද්‍යාඥ අනුෂ්ක විජේසිංහ මහතා කියන්නේ ඉන්දියාව සමග මෙන්ම වෙනත් රටවල් සමගද අන්‍යොන්‍ය වාසිදායක වන වෙළෙඳ ගිවිසුම්වලට ඇතුළත්වීම අවශ්‍ය බවයි. අපේ නිෂ්පාදන ජාත්‍යන්තර තලයට ගෙන යා හැක්කේ එවිට පමණක් බව කියයි. කෙසේ වෙතත් ගිවිසුම් සකස් කරනවිට සියලූ පාර්ශවයන්ගේ අදහස් ලබාගත යුතු බවත්, වඩා හයියෙන් කෑගහන අයගේ හඬට යට නොවිය යුතු බවත් විජේසිංහ මහතා කියයි.

(Sri Lanka must forge mutually-beneficial trade agreements. With India, and with many other countries. It will help gain market access for our products, and attract investors to our country. When crafting these agreements, there must be solid consultations with all relevant stakeholders, and government shouldn’t be overwhelmed by listening to those who shout the loudest.)

Link to the full article written by C J Amaratunga – http://yukthiya.lk/2474-2/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s