අපනයන සඳහා ආනයන නැතුව බැහැ

නිතරම ඇහෙන්න ලැබෙනවා ඇතම් පාර්ශවයන් “ආනයන අඩු කල යුතුයි!”, නතහොත් “අපනයන වැඩි කර ආනයන අඩු කරමු!” යනාදී වශයෙන් පැවසීම. මේවා වැරදි තර්ක.

ආනයන සහ අපනයන හරියට නිවුන් සහොදරයො හා සමානයි. එකම කාසියෙ පෑති දෙකක්. ලොව පුරාම දැන් පැතිරෙන නිපයුම් ජාලයන්හි සාර්ථකත්වය රැන්දී පවතිනේ ආනයන සහ අපනයන එකට ක්‍රියාකරන නිසා. ඈසියවේ බොහො රටවල් මේ නිශ්පාදන ජාල උපයොගි කරගෙන ශීග්‍ර ආර්තික වර්දනයක් කරා යාමට හකි වී තිබෙනව.

අපනයන සඳහා ආනයන නැතුව බැහැ.

එහෙත්, මෑත අතීතයේ ආරවුල් කාරී තත්වයක් අතිවී තියෙන්නේ ආනයන ශීග්‍ර ලෙස වැඩි වී අපනයන කඩා වැටීමයි. මේක රටේ ගෙවුම් ශේශයට අහිතකර ලෙස බලපානවා. වැඩි ප්‍රමානයක් ආනයන වී තිබුනේ පාරිභොගික භාන්ඩය. රටේ විදේශ විනිමය ප්‍රශ්නයක් තිබෙන අවස්ථාවලදී, මේක ගැටළුවක්. එහෙත්, එයට ස්තාවර විසදුමක් වියයුත්තේ අපනයන වැඩි කිරීම මිස ආනයන වල බදු සැරින් සැරයට වෙනස් කිරීම නොවේ. එය කෙටි කාළීන විසඳුමක් පමනයි. රටේ තරඟකාරිත්වය ඉහල නංවා, විදෙශ වෙලඳ ගිවිසුම් හරහා අලුත් වෙළඳපොළ වලට අවතිර්න වී, අපනයන වැඩි කිරීම තමයි වඩාත් ස්ථාවර විසදුම විය යුත්තේ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s